Наличие на (Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

ч. 1
РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД ВИДИН
От…До…

(година на водене на регистъра)Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра (Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и други,

Том, Страница)


Наличие на


(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение


(община..,Централен държавен архив,поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите

(Ползват се активно,

Неизползваеми,

Запазени, Средно запазени, В лошо състояние)1

1953г.-1980г.

197

Рег.на населението том1
Община Видин

запазен

2

1953г.-1980г.

393

Рег.на населението том2
Община Видин

запазен

3

1953г.-1980г.

640

Рег.на населението том3

азбучник

Община Видин

запазен

4

1953г.-1979г.

837

Рег.на населението том4
Община Видин

запазен

5

1953г.-1979г.

197

Рег.на населението том5

Азбучник

Община Видин

запазен

6

1953г.-1979г.

197

Рег.на населението том6

Азбучник

Община Видин

запазен

7

1953г.-1979г.

197

Рег.на населението том7
Община Видин

запазен

8

1953г.1979г.

197

Рег.на населението том8
Община Видин

запазен

9

1953г-1980г.

197

Рег.на населението том9

Азбучник

Община Видин

запазен

10

1953г.1980г.

197

Рег.на населението том10

Азбучник

Община Видин

запазен

11

1953г.-1979г.

197

Рег.на населението том11

Азбучник

Община Видин

запазен

12

1953г.-1979г.

197

Рег.на населението том12

Азбучник

Община Видин

запазен

13

1953г.1980г

197

Рег.на населението том13
Община Видин

запазен

14

1953г-1980г.

195

Рег.на населението том14

Азбучник

Община Видин

запазен

15

1953г-1980г

196

Рег.на населението том15

Азбучник

Община Видин

запазен

16

1953г-1980г

193

Рег.на населението том16

Азбучник

Община Видин

запазен

17

1953г-1980г

195

Рег.на населението том17

Азбучник

Община Видин

запазен

18

1953г-1980г

196

Рег.на населението том18
Община Видин

запазен

19

1953г-1980г

197

Рег.на населението том19

Азбучник

Община Видин

запазен

20

1953г-1980г

197

Рег.на населението том20

Азбучник

Община Видин

запазен

21

1953г-1980г

193

Рег.на населението том21

Азбучник

Община Видин

запазен

22

1953г-1980г

191

Рег.на населението том22

Азбучник

Община Видин

запазен

23

1953г-1980г

193

Рег.на населението том23
Община Видин

запазен

24

1953г-1980г

197

Рег.на населението том24

Азбучник

Община Видин

запазен

25

1953г-1980г

196

Рег.на населението том25

азбучник

Община Видин

запазен

26

1953г-1980г

197

Рег.на населението том26

азбучник

Община Видин

запазен

27

1953г-1980г

197а

Рег.на населението том36/27

азбучник

Община Видин

Запазен

28

1953г-1980г

197

Рег.на населението том28
Община Видин

Запазен

29

1953г-1980г

197

Рег.на населението том29

азбучник

Община Видин

Запазен

30

1953г-1980г

197

Рег.на населението том30

азбучник

Община Видин

Запазен

31

1953г-1980г

197

Рег.на населението том31
Община Видин

Запазен

32

1953г-1980г
Рег.на населението том32


33

1953г-1980г
Рег.на населението том33


34

1953г-1980г

197

Рег.на населението том34

азбучник

Община Видин

Запазен

35

1953г-1980г

198

Рег.на населението том 35

азбучник

Община Видин

Запазен

36

1953г-1980г

97

Рег.на населението том36
Община Видин

Запазен

37

1953г-1980г

400

Рег.на населението том37

азбучник

Община Видин

Запазен

38

1953г-1980г

96

Рег.на населението том38

азбучник

Община Видин

Запазен

39

1953г-1980г

197

Рег.на населението том39

азбучник

Община Видин

Запазен

40

1953г-1980г

197

Рег.на населението том40

азбучник

Община Видин

Запазен

41

1953г-1980г

197

Рег.на населението том41

азбучник

Община Видин

Запазен

42

1953г-1980г

197

Рег.на населението том42

азбучник

Община Видин

Запазен

43

1953г-1980г

197

Рег.на населението том43

Азбучник

Община Видин

Запазен

44

1953г-1980г

196

Рег.на населението том44

Азбучник

Община Видин

Запазен

45

1953г-1980г

197

Рег.на населението том45

Азбучник

Община Видин

Запазен

46

1953г-1980г

197

Рег.на населението том46

Азбучник

Община Видин

Запазен

47

1953г-1980г

197

Рег.на населението том47

Азбучник

Община Видин

Запазен

48

1953г-1980г

201

Рег.на населението том48

Азбучник

Община Видин

Запазен

49

1953г-1980г

197

Рег.на населението том49

Азбучник

Община Видин

Запазен

50

1953г-1980г

197

Рег.на населението том50

Азбучник

Община Видин

Запазен

51

1953г-1980г

197

Рег.на населението том51

Азбучник

Община Видин

Запазен

52

1953г-1980г

197

Рег.на населението том52

Азбучник

Община Видин

Запазен

53

1953г-1980г

197

Рег.на населението том53

азбучник

Община Видин

Запазен

54

1953г-1980г

197

Рег.на населението том54
Община Видин

Запазен

55

1953г-1980г

197

Рег.на населението том55

Азбучник

Община Видин

Запазен

56

1953г-1980г

197

Рег.на населението том56

Азбучник

Община Видин

Запазен

57

1953г-1980г

97

Рег.на населението том57

Азбучник

Община Видин

Запазен

58

1953г-1980г

97

Рег.на населението том58

Азбучник

Община Видин

Запазен

59

1953г-1980г

198

Рег.на населението том59

Азбучник

Община Видин

Запазен

60

1953г-1980г

67

Рег.на населението том60

Азбучник

Община Видин

Запазен

61

1953г-1980г

94

Рег.на населението том61

Азбучник

Община Видин

Запазен

62

1953г-1980г
Рег.на населението том62


63

1953г-1980г

198

Рег.на населението том63

Азбучник

Община Видин

Запазен

64

1953г-1980г

190

Рег.на населението том64

Азбучник

Община Видин

Запазен

65

1953г-1980г

198

Рег.на населението том65

Азбучник

Община Видин

Запазен

66

1953г-1980г

200

Рег.на населението том66

Азбучник

Община Видин

Запазен

67

1953г-1980г

59

Рег.на населението том67
Община Видин

Запазен

68

1953г-1980г

202

Рег.на населението том68

Азбучник

Община Видин

Запазен

69

1953г-1980г

197

Рег.на населението том69

Азбучник

Община Видин

Запазен

70

1953г-1980г

193

Рег.на населението том70

Азбучник

Община Видин

Запазен

71

1953г-1980г

197

Рег.на населението том71

Азбучник

Община Видин

Запазен

72

1953г-1980г

195

Рег.на населението том72

Азбучник

Община Видин

Запазен

73

1953г-1980г

197

Рег.на населението том73

Азбучник

Община Видин

Запазен

74

1953г-1980г

102

Рег.на населението том74

Азбучник

Община Видин

Запазен

75

1953г-1980г

198

Рег.на населението том75

Азбучник

Община Видин

Запазен

76

1953г-1980г

202

Рег.на населението том76

Азбучник

Община Видин

Запазен

77

1953г-1980г

194

Рег.на населението том77

Азбучник

Община Видин

Запазен

78

1953г-1980г

197

Рег.на населението том78

Азбучник

Община Видин

Запазен

79

1953г-1980г

198

Рег.на населението том79

Азбучник

Община Видин

Запазен

80

1953г-1980г

194

Рег.на населението том80

Азбучник

Община Видин

Запазен

81

1953г-1980г

195

Рег.на населението том81

Азбучник

Община Видин

Запазен

82

1953г-1980г

198

Рег.на населението том82

Азбучник

Община Видин

Запазен

83

1953г-1980г

194

Рег.на населението том83

Азбучник

Община Видин

Запазен

84

1953г-1980г

198

Рег.на населението том84

Азбучник

Община Видин

Запазен

85

1953г-1980г

196

Рег.на населението том85

Азбучник

Община Видин

Запазен

86

1953г-1980г

195

Рег.на населението том86

Азбучник

Община Видин

Запазен

87

1953г-1980г

198

Рег.на населението том87

Азбучник

Община Видин

Запазен

88

1953г-1980г

202

Рег.на населението том88

Азбучник

Община Видин

Запазен

89

1953г-1980г

15

Рег.на населението том89

Азбучник

Община Видин

Запазен

90

1953г-1980г

198

Рег.на населението том90

Азбучник

Община Видин

Запазен

91

1953г-1980г

197

Рег.на населението том91

Азбучник

Община Видин

Запазен

92

1953г-1980г

198

Рег.на населението том92

Азбучник

Община Видин

Запазен

93

1953г-1980г

198

Рег.на населението том93

Азбучник

Община Видин

Запазен

94

1953г-1980г

198

Рег.на населението том94
Община Видин

Запазен

95

1953г-1980г

202

Рег.на населението том95

Азбучник

Община Видин

Запазен

96

1953г-1980г

210

Рег.на населението том96

Азбучник

Община Видин

Запазен

97

1953г-1980г

198

Рег.на населението

том97


Азбучник

Община Видин

Запазен

98

1953г-1980г

198

Рег.на населението том98

Азбучник

Община Видин

Запазен

99

1953г-1980г

196

Рег.на населението том99

Азбучник

Община Видин

Запазен

100

1953г-1980г

197

Рег.на населението том62/100
Община Видин

Запазен

101

1953г-1980г

56

Рег.на населението том101
Община Видин

Запазен

102

1953г-1980г

205

Рег.на населението том102
Община Видин

Запазен

103

1953г-1980г

198

Рег.на населението том103

Азбучник

Община Видин

Запазен

104

1953г-1980г

202

Рег.на населението том104
Община Видин

Запазен

105

1953г-1980г

199

Рег.на населението том105

Азбучник

Община Видин

Запазен

106

1953г-1980г

180

Рег.на населението том106
Община Видин

Запазен

107

1953г-1980г

198

Рег.на населението том107
Община Видин

Запазен

108

1953г-1980г

198

Рег.на населението том108
Община Видин

Запазен

109

1953г-1980г

198

Рег.на населението том109
Община Видин

Запазен

110

1953г-1980г

197

Рег.на населението том110
Община Видин

Запазен

111

1953г-1980г

196

Рег.на населението том111
Община Видин

Запазен

112

1953г-1980г

387

Рег.на населението том112
Община Видин

Запазен

113

1953г-1980г

98

Рег.на населението том113
Община Видин

Запазен

114

1953г-1980г

161

Рег.на населението том114
Община Видин

Запазен

115

1953г-1980г

194

Рег.на населението том115
Община Видин

Запазен

116

1953г-1980г

182

Рег.на населението том115а и 116
Община Видин

Запазен

117

1953г-1980г

38

Рег.на населението том117
Община Видин

Запазен

ч. 1