«Микробиология» пәнінің «Биология» мамандығына арналған

ч. 1
«Микробиология» пәнінің

«Биология» мамандығына арналған


ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ


 1. Микробиология және вирусологияның даму кезеңдері, мақсат міндеттері.

 2. Қоректік орталар және оларды дайындау тәсілдері. Оларға қойылатын талаптар. Классификациясы.

 3. Ауа микрофлорасы. Ауаның санитарлы-көрсеткіш микроорганизмдері.

 4. Бактериялар клеткасының құрылысы.

 5. Суды, топырақты, ауаны микробиологиялық бағалау әдістері.

 6. Вирустардың табиғаты.

 7. Микробиология және вирусологияның дамуында ғалымдардың еңбектерінің маңызы.

 8. Аэроб және анаэроб микроорганизмдерді өсіру.

 9. Микроорганизмдер көмегімен азот қосылыстарының өзгеріске ұшырауы (аммонификация, нитрификация)

 10. Прокариоттардың морфологиясы. Өлшем бірлігі, мөлшері.

 11. Микробтардың таза өсіндісін алу әдістері.

 12. Микроорганизмдер әсерінен фосфор, күкірт және темір қосылыстарының өзгеріске ұшырауы.

 13. Актиномицеттердің морфологиясы және олардың практикалық маңызы.

 14. Стерилизация және оның әдістері

 15. Микробтардың фенотиптік өзгеруі (модификация, диссоциация).

 16. Микроскоптық саңырауқұлақтар және олардың морфологиясы мен маңыздылығы

 17. Бактериялардың генотиптік өзгергіштігі.Өздігінен пайда болған және. индукциялық мутация.

 18. Вирустардың шығуы жайлы гипотезалар.

 19. Бактериялардың тұрақсыз элементтері - спора, капсула және жіпшелеріне сипаттама.

 20. Микроорганизмдерге физикалық факторлардың әсері.

 21. Вирус суспензиясын алу әдісі.

 22. Микроорганизмдердің классификациясы және таксономиясы. Түр, штамм, клон, өсінділерге сипаттама.

 23. Микроорганизмдерге химиялық факторлардың әсері.Бактериостатикалық және бактерицидтік әсерге түсінік.Дезинфекция

 24. Микроорганизмдер генетикасының ерекшеліктері. Генетикалық код.

 25. Микроорганизмдердің пайдалы және зиянды қасиеттері.

 26. Микроорганизмдер, антибиотиктер және биологиялық активті заттарды түзушілер. Антибиотиктердің микроб клеткасына әсер ету механизмі.

 27. Бактериялардың рекомбинативті өзгергіштігі. Гендерді өзара алмастыруда трансформация, конъюгация, трансдукция әдістерін қолдану.

 28. Микроорганизмдердің химиялық құрамы.

 29. Бактериофагтар. Пішіні.Құрамы. Микроб клеткасына әсер ету механизмі. Бактериофагтарды практикада қолдану .

 30. Инфекция. Инфекциялық процесс. Инфекциның формалары.

 31. Микроорганизмдердің тинкториальді қасиеті.

 32. Патогендік және вируленттілікке сипаттама. Бактерияның вируленттігін төмендету және жоғарылату әдістері.

 33. Вирустардың негізгі қасиеттері.

 34. Микроорганизмдер ферменттері және олардың классификациясы.

 35. Микроорганизмдердің вируленттік факторлары. Бактериялардың Инвазивтілігі және и токсигендігі.

 36. Вирустардың морфологиясы.

 37. Микроорганизмдердің тыныс алуы бойынша классификациясы.

 38. Вирустардың химиялық құрамы.

 39. Иммунитет. Иммундық жүйе және оның функциясы.Иммунитеттің түрлері.

 40. Микроорганизмдердің қоректену типтері.

 41. Вирустарды классификациялау белгілері (критериялары).

 42. Бактерия клеткасындағы зат алмасу процессі.Механизм обмена веществ в бактериальной клетке

 43. Иммунитеттің спецификалық емес факторлары.

 44. Вирустардың репродукциясы.

 45. Микроорганизмдердің ферментативті қасиетін анықтау.

 46. Бактерия клеткасының антигендері, олардың қасиеттері.

 47. Вирустарды зерттеліп отырған материалдан тікелей табу әдістері.

 48. Бактериялардың, микроскопиялық саңырауқұлақтардың, дрожжылардың өсуі және көбеюі.

 49. Вирустарды лабораториялық жануарларда өсіру.

 50. Антиденелер олардың атқаратын функциялары.

 51. Бактериялар көбеюінің фазалары.

 52. Микроорганизмдердің антибиотиктерге сезімталдығын анықтау әдістері.

 53. Бактериялардың тығыз және сұйық қоректік орталарда өсу белгілері

 54. Ашытқы саңырауқұлақтардың морфологиясы және олардың практикалық маңызы.

 55. Судың микрофлорасы. Судың ластану дәрежесінің микробиологиялық көрсеткіштері.

 56. Вирустарды тауық эмбриондарында өсіру.

 57. Табиғаттағы көміртек қосылыстарының микроорганизмдер әсерінен өзгеруі.

 58. Микроорганизмдердің топырақта таралуы. Топырақтың санитарлы микробтық көрсеткіші.

 59. Вирустарды торша өсіндісінде өсіру.

 60. Грам-теріс және Грам-оң бактериялардың клетка қабықшасының құрамы.

 61. «Дезинфекция», «асептика» и «антисептика» ұғымдарының сипаттамасы. Практикалық маңызы.

 62. Сүт қышқылы ашу процесі оның қоздырғыштары. Гомоферментативті және гетероферментативті сүт қышқылы ашу.

 63. Спора және оның түзілу процесі. Споралардың төзімділігі.

 64. Микроорганизмдердің мутанттарын практикада және ғылыми зерттеуде қолдану.

 65. Сірке қышқылы ашу (тотығу), олардың қоздырғыштарына сипаттама.

 66. Бактериялардың жіпшелері. Орналасуына және санына байланысты классификациясы.

 67. Плазмидалар,олардың классификациясы және атқаратын қызметтері. Вирустар мен плазмидаларды гендік инженерияда қолдану.

 68. Антибиотиктердің классификациясы. Микробтардың антибиотиктерге төзімділігі.
 1. Бактерия клеткасының капсуласы, атқаратын қызметі, практикалық маңызы.

 2. Адам және жануарлардың инфекциялық аурулары және оларға қарсы күрес шаралары.

 3. Дезинфекциялық заттарға сипаттама. Қышқылдар, сілтілер т.б. микроб клеткасына әсер ету механизмі.
 1. Риккетсиялар, микоплазмалар, хламидиялардың морфологиясы

 2. Адам организмінің қалыпты микролорасы және олардың тіршіліктегі рөлі.

 3. Микроорганизмдерге құрғатудың, жарықтың және қысымның әсері.
 1. Жануарлар денесінің микроорганизмдері.

 2. Күрделі бояу әдістері. Циль-Нилсен әдісімен бояудың маңызы.

 3. Азотобактердің атмосфера азотын сіңіруі.
 1. Микроорганизмдерге жарықтың, ультракүлгін сәленің, иондаушы сәленің радиотолқындардың, ультрадыбыстың әсері.

 2. Гнотобионттарды алу және оларды ғылыми зерттеулерде қолдану.

 3. Целлюлозаның ыдырауы, қоздырғыштарының сипаттамасы.
 1. Микроорганизмдерге гидростатикалық қысымның әсері.

 2. Микробиологиялық лабораторияда жұмыс істеу тәртібі.

 3. Өсімдіктердің ризосфералық және эпифиттік микрофлорасы.

 4. Микроорганизмдерге температураның әсері. Әсер ету механизмі.Психрофилдер, мезофилдер,термофилдер.

 5. Оптималь, максималь, минималь температуралар.

 6. Микроскоптың құрылысы, иммерсиялық жүйе.

 7. Микроорганизмдерді тамақ өнеркәсібінде, ауыл шаруашылығында , ветеринарияда, медицинада және биотехнологияда қолдану.

 8. Лиофилдеу және құрғату әдістерінің микробиологиялық практикадағы маңызы.

 9. Микроорганизмдерге биологиялық факторлардың әсері. Микроорганизмдердің өзара және жоғары сатыдағы организмдермен қарымқатынастары. Симбиоз, метабиоз, сателлизм, синергизм, вирогения, антагонизм, мутуализм, паразитизм, комменсализмдерге түсініктеме

 10. Спирттік ашу процесі., қоздырғыштары, сипаттамасы.

ч. 1