Химиялық элементтердің өлі және тірі табиғатта таралуы. Адам ағзасындағы

ч. 1 ... ч. 19 ч. 20 ч. 21 ч. 22

Жауабы: Броммен тартпа шкафта, резеңке қолғап пайдаланып, сақтықпен жұмыс істеу қажет.
Сабақты бекіту: Әрбір оқушыға «Галогендер және олардың қосылыстары»

бойынша тест жұмыстары беріледі.



І – нұсқа

1. Галогендер тобына жататындар:

а) Si, Ca, Mg, Ba, In

б) F, C1, Br, I, At

в) C1, I, K, At, Na

г) C1, F, Ne, Xe, Cu

2. Галогендердің сытрқы энергетикалық деңгейі мына электронды

формуламен сипатталады:

а) 1s2 2s2

б) 1s2 2s2 2p3

в) 1s2 2s2 2p5

г) 1s2 2s2 2p4

3. Галогендер атомының белсенділігі мына қатарда артады:

а) F, C1, Br, I, At

б) C1, Br, I, F, At

в) At, I, Br, C1, F

г) I, At, C1, Br, F

4. 20˚c температурада 1 көлем хлордың неше көлемі ериді:

а) 3,5

б) 1,7


в) 2,9

г) 2,5


5. Галоген тобына жатпайтын элемент :

а) I


б) Br

в) Cr


г) Cl

6. Мүмкін болатын химиялық әрекеттесу:

а) NaF + Cl2

б) NaI + F2

в) NaCl + Br2

г) NaCl + F2

7. Тұз қышқылы мына заттармен әрекеттеседі:

а) Cu, CuO, Cu(OH)2

б) АgNO3, Ca, NaOH

в) Zn, ZnO, Zn(OH)2

г) NaOH, Na2O, метилоранж

8. Бөлме температурасында қатты күйде болатын элемент:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

9. Хлордың судағы ерітіндісі:

а) хлорсутек

б) тұз қышқылы

в) хлор қышқылы

г) хлорсуы

10. Хлор темірмен әрекеттескенде түзілетін өнім:

а) темір хлориді (ІІ)

б) темір оксиді (ІІІ)

в) темір хлориді (ІІІ)

г) темір бромиді (ІІІ)

11. Галогендердің ішіндегі күшті тотықтырғышы:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

12. 1826 жылы француз оқымыстысымен ашылған элемент:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2


13. Фтор бос күйінде:

а) сұйық улы зат

б) қатты улы зат

в) улы газ

г) қара сұр түсті улы газ

14. Теңіз балдырларында кездесетін элемент:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

15. Хлор газы ауадан неше есе ауыр:

а) 2 есе

б) 1,5 есе

в) 2,5 есе

г) 3 есе


ІІ – нұсқа

1.1774 жылы швед оқымыстысы К. Шееле күшті тотықтырғыштарға концентрлі тұз қышқылын әсер ету арқылы алынған элемент:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

2. Галогендердің ішіндегі ең әлсіз тотықтырғыш элемент:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

3. Тоңазытқыш сұйықтар фреондар алуға жұмсалатын элемент:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

4. Тұз қышқылының тұздары:

а) хлоридтер

б) хлорсутек

в) хлорсуы

г) хлор қышқылы

5. Хлорсутектің 1 л массасы нешеге тең:

а) 1,55

б) 1,64


в) 2,22

г) 2,64


6. Бірінші дүниежүзілік соғыста 1915 жылы Германия қай элементті тұншықтырғыш улы зат ретінде қолданды:

а) F2

б) Br2

в) Cl2

г) I2

7. 1886 жылы француз химигі Г. Муассанмен ашылған элемент:

а) F2

б) Br2

в) Cl2

г) I2

8. Бөлме температурасында қатты күйде болатын элемент:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

9. Галогендердің сытрқы энергетикалық деңгейі мына электронды формуламен

сипатталады:

а) 1s2 2s2

б) 1s2 2s2 2p3

в) 1s2 2s2 2p5

г) 1s2 2s2 2p4

10. Галогендердің ішіндегі күшті тотықтырғышы:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

11. Хлор газы ауадан неше есе ауыр:

а) 2 есе


б) 1,5 есе

в) 2,5 есе

г) 3 есе

12. Фтор бос күйінде:

а) сұйық улы зат

б) қатты улы зат

в) улы газ

г) қара сұр түсті улы газ

13. Хлор темірмен әрекеттескенде түзілетін өнім:

а) темір хлориді (ІІ)

б) темір оксиді (ІІІ)

в) темір бромиді (ІІІ)

г) темір хлориді (ІІІ)

14. Теңіз балдырларында кездесетін элемент:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

15. Тұз қышқылы мына заттармен әрекеттеседі:

а) Cu, CuO, Cu(OH)2

б) АgNO3, Ca, NaOH

в) Zn, ZnO, Zn(OH)2

г) NaOH, Na2O, метилоранж

ІІІ – нұсқа
1. Галоген тобына жатпайтын элемент :

а) I


б) Br

в) Cr


г) Cl

2. Хлор электрондық құрылымына сай неше валентті бола алады:

а) І, ІІ, ІІІ

б) І, V, VI

в) II, IV, VI

г) I, III, V, VII

3. Хлордың салыстырмалы атомдық массасы нешеге тең:

а) 35,5


б) 34,7

в) 40,5


г) 45,5

4. 1886 жылы француз химигі Г. Муассанмен ашылған элемент:

а) F2

б) Br2

в) Cl2

г) I2

5. 1774 жылы швед оқымыстысы К. Шееле күшті тотықтырғыштарға концентрлі тұз қышқылын әсер ету арқылы алынған элемент:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

6. Тұз қышқылы мына заттармен әрекеттеседі:

а) Cu, CuO, Cu(OH)2

б) АgNO3, Ca, NaOH

в) Zn, ZnO, Zn(OH)2

г) NaOH, Na2O, метилоранж

7. Хлорсутектің 1 л массасы нешеге тең:

а) 1,55


б) 2,22

в) 2,64


г) 1,64

8. Галогендердің сытрқы энергетикалық деңгейі мына электронды формуламен

сипатталады:

а) 1s2 2s2

б) 1s2 2s2 2p3

в) 1s2 2s2 2p5

г) 1s2 2s2 2p4

9. Хлор газы ауадан неше есе ауыр:

а) 2,5 есе

б) 1,5 есе

в) 2 есе

г) 3 есе


10. Теңіз балдырларында кездесетін элемент:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

11. Галогендер тобына жататындар:

а) Si, Ca, Mg, Ba, In

б) F, C1, Br, I, At

в) C1, I, K, At, Na

г) C1, F, Ne, Xe, Cu

12. Галогендердің ішіндегі күшті тотықтырғышы:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2

13. Хлордың судағы ерітіндісі:

а) хлорсутек

б) тұз қышқылы

в) хлор қышқылы

г) хлорсуы

14. 20˚c температурада 1 көлем хлордың неше көлемі ериді:

а) 3,5


б) 1,7

в) 2,9


г) 2,5

15. Тоңазытқыш сұйықтар фреондар алуға жұмсалатын элемент:

а) F2

б) Cl2

в) Br2

г) I2


Үйге тапсырма: «Галогендер және олардың қосылыстары» тақырыбын

қайталау, берілген есептерді шығару.


Бағалау. 18-20 балл «5»

17-15 балл «4»



14-12 балл «3» деген бағалармен бағаланады.


ч. 1 ... ч. 19 ч. 20 ч. 21 ч. 22